Λ. Κ. 2015. ‘Takis S. Pappas, Making Party Democracy in Greece’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 4 (Σεπτέμβριος):214-15. https://doi.org/10.12681/sas.751.