Παϊβανάς Δημήτρης. 2015. ‘Η πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού, ο μεταμοντερνισμός και τo ιστοριογραφικό πρόβλημα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 12 (Σεπτέμβριος):297-334. https://doi.org/10.12681/sas.777.