Τεπέρογλου Ευτυχία, Χατζηπαντελής Θεόδωρος, και Ανδρεάδης Ιωάννης. 2015. ‘Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 25 (Αύγουστος):37-63. https://doi.org/10.12681/sas.788.