Λογοθέτης Ηρακλής. 2015. ‘Υπόθεση Moosbrugger’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 25 (Αύγουστος):155-61. https://doi.org/10.12681/sas.794.