Καφέ Αναστασία. 2015. ‘Raymond Μ. Duch & Randolph T. Stevenson, The Economic Vote: How Political and Economic Institutions Condition Election Results’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 25 (Αύγουστος):252-59. https://doi.org/10.12681/sas.800.