Βλάχος Γεώργιος Κ. 2015. ‘Η τεχνολογική επανάσταση και η πολιτική’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 27 (Αύγουστος):125-39. https://doi.org/10.12681/sas.809.