Ρουδομέτωφ Βίκτωρ, και Χρίστου Μιράντα. 2015. ‘To ’1974’ ως πολιτισμικό τραύμα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 28 (Αύγουστος):51-80. https://doi.org/10.12681/sas.820.