Βανδώρος Σωτήρης. 2015. ‘Να είμαι ο εαυτός μου: Η αυθεντικότητα του υποκειμένου στον J. J. Rousseau ως πολιτικό αίτημα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 26 (Αύγουστος):151-64. https://doi.org/10.12681/sas.834.