Βεργίδης Δημήτρης Κ. 2015. ‘Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα ως διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 29 (Αύγουστος):97-126. https://doi.org/10.12681/sas.871.