Λαδή Στέλλα. 2015. ‘Συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια πολιτική: από τη θεωρία στην πράξη’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 24 (Αύγουστος):79-98. https://doi.org/10.12681/sas.904.