Γκούσκος Δημήτρης, και Στάιου Ελένη. 2015. ‘Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ανάπτυξης του ιστοχώρου opengov.Gr’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 24 (Αύγουστος):115-24. https://doi.org/10.12681/sas.907.