Μυλωνάς Χάρης Γ. 2015. ‘Η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων πολέμων’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 11 (Σεπτέμβριος):1-35. https://doi.org/10.12681/sas.915.