Βερβενιώτη Τασούλα. 2015. ‘Μια αδημοσίευτη μαρτυρία’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 11 (Σεπτέμβριος):143-69. https://doi.org/10.12681/sas.920.