Βαρών-Βασάρ Ο. (2016) ‘Στον απόηχο της ύπόθεσης Ντρέυϕους στην Ελλάδα’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 34, σσ. 131–150. doi: 10.12681/sas.10252.