Γεωργαράκης Ν. και Δεμερτζής Ν. (2016) ‘Προλεγόμενα 33ου Τεύχους: Αξιολόγηση και μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση ή τι απομένει μετά τη ρύθμιση’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 33, σσ. 3–19. doi: 10.12681/sas.10262.