Δεμερτζής Ν. (2016) ‘ 311 σελ’., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 33, σσ. 213–216. doi: 10.12681/sas.10270.