Δρουμπούκη Α.-Μ. (2016) ‘Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 23, σσ. 250–256. doi: 10.12681/sas.10333.