Γιαννίτσης Α. και Ζωγραϕάκης Σ. (2018) ‘Ανατροπές και Ανακατατάξεις στην Κορυφή της Εισοδηματικής Πυραμίδας στα Χρόνια της Κρίσης’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 36, σσ. 45–77. doi: 10.12681/sas.15737.