Κατσούλης Η. (2019) ‘ νεωτερική ή κάτι άλλο’;, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 38, σσ. 103–139. doi: 10.12681/sas.19512.