Λιαλιούτη Ζ. (Τζένη) (2019) ‘ Οξφόρδη 2018’., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 39, σσ. 164–166. doi: 10.12681/sas.21132.