Γαρδικιώτης Α. και Πηλιούσης Α. (2024) ‘Η ψυχολογία της παραπληροφόρησης: Αποδοχή και αντιμετώπιση ’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 43, σελ. 101–133. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/33155 (ημερομηνία πρόσβασης: 24 Μάιος 2024).