ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. (2024) ‘Fake news, fact-checking και προπαγάνδα στον κοινοβουλευτικό λόγο’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 43, σελ. 134–160. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/33350 (ημερομηνία πρόσβασης: 20 Μάιος 2024).