ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Θ. (2024) ‘Το πολιτικό κόμμα’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 43, σελ. 225–228. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/34086 (ημερομηνία πρόσβασης: 20 Μάιος 2024).