Καρατζαφέρη Α. (2015) ‘David N. Smith: Who Rules the Universities? An Essay in Class Analysis’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 14, σσ. 267–272. doi: 10.12681/sas.482.