Λαμπροπούλου Έ., Παπαμανώλης Ν., Μπακιρλή Ε., Αγγελή Σ. και Μπακάλη Ε. (2015) ‘Ο δημόσιος λόγος περί ’διαφθοράς’ και οι προσωπικές αντιλήψεις των επίσημων φορέων και λειτουργών’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 20, σσ. 219–240. doi: 10.12681/sas.526.