Αναγνώστου Π. (2015) ‘Max Weber και Theodor Adorno: διαφωνία ή πολυφωνία στην κοινωνιολογία της μουσικής’;, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 20, σσ. 241–261. doi: 10.12681/sas.527.