Δεμερτζής Ν. (2015) ‘Η εθνο-θρησκευτική και επικοινωνιακή εκκοσμίκευση της ορθοδοξίας’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 5, σσ. 83–101. doi: 10.12681/sas.545.