Καφέ Α. (2015) ‘Nancy Bermeo & Larry Μ. Bartels (επιμ.), Mass politics in tough times. Opinions, votes and protest in the great recession’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 32, σσ. 211–217. doi: 10.12681/sas.570.