Θεοδωρίδης Π. (2015) ‘Anthony Giddens, Η μεταμόρφωση της οικειότητας. Σεξουαλικότητα, αγάπη και ερωτισμός στις μοντέρνες κοινωνίες, μτφρ: Απόστολος Καλογιάννης, επιμέλεια-πρόλογος: Μπετίνα Ντάβου’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 15, σσ. 291–294. doi: 10.12681/sas.604.