Λάβδας Κ. Α. (2015) ‘Η πολυπολιτισμικότητα και η θεωρητική κληρονομιά του εθνικού κράτους’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 2, σσ. 27–52. doi: 10.12681/sas.608.