Δημητράκος Δ. (2015) ‘Αλήθεια και ανοιχτή κοινωνία’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 2, σσ. 171–196. doi: 10.12681/sas.612.