Κ. Η. (2015) ‘Νίκος Μουζέλης, Για Έναν Εναλλακτικό Τρίτο Δρόμο. Αναοτοχαοτικός Εκσυγχρονισμός και τα Αδιέξοδα της Πολιτικής Σκέψης του Anthony Giddens’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 7, σσ. 262–265. doi: 10.12681/sas.641.