Φραγκουδάκη Ά. (2015) ‘Πολυπολιτισμός, εθνικισμός και ακροδεξιά’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 30, σσ. 105–150. doi: 10.12681/sas.645.