Λ. Κ. (2015) ‘Fred Halliday, Rethinking International Relations’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 1, σ. 183. doi: 10.12681/sas.691.