Δραγώνα-Μονάχου Μ. (2015) ‘Mark G. Kuczewski and Ronald Polansky (Eds.) Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 8, σσ. 277–286. doi: 10.12681/sas.731.