Δραγώνα-Μονάχου Μ. (2015) ‘Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopédie de bioethique: Medecine, Environement, Bioechnologie’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 8, σσ. 287–288. doi: 10.12681/sas.732.