Δρακοπούλου Μ. (2015) ‘Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 2002’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 8, σσ. 288–291. doi: 10.12681/sas.733.