Δεμερτζής Ν. (2015) ‘Παγκοσμιοποίηση, κοινότητα και δημόσιος χώρος’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 4, σσ. 53–78. doi: 10.12681/sas.738.