Γεωργιάδου Β. (2015) ‘Η εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 12, σσ. 173–212. doi: 10.12681/sas.771.