Τεπέρογλου Ε., Χατζηπαντελής Θ. και Ανδρεάδης Ι. (2015) ‘Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 25, σσ. 37–63. doi: 10.12681/sas.788.