Βλάχος Γ. Κ. (2015) ‘Η τεχνολογική επανάσταση και η πολιτική’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 27, σελ. 125–139. doi: 10.12681/sas.809.