Λαλιούτη Τ. (2015) ‘Θανάσης Δ. Σφήκας (επιμ.), Το Σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 27, σσ. 209–215. doi: 10.12681/sas.817.