Δεμερτζής Ν. και Ρουδομέτωφ Β. (2015) ‘Πολιτισμικό τραύμα: Μια προβληματική της πολιτισμικής κοινωνιολογίας’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 28, σσ. 1–19. doi: 10.12681/sas.818.