Ρουδομέτωφ Β. και Χρίστου Μ. (2015) ‘To ’1974’ ως πολιτισμικό τραύμα’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 28, σσ. 51–80. doi: 10.12681/sas.820.