Γκούσκος Δ. και Στάιου Ε. (2015) ‘Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ανάπτυξης του ιστοχώρου opengov.gr’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24, σσ. 115–124. doi: 10.12681/sas.907.