Μυλωνάς Χ. Γ. (2015) ‘Η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων πολέμων’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 11, σσ. 1–35. doi: 10.12681/sas.915.