Διαμαντίκος Κ. (2015) ‘Πόνος Καζάκος, Το αβέβαιο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία: Ιστορική ταυτότητα, θεσμοί και υπερεπέκταση στην Ευρώπη’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 11, σσ. 267–270. doi: 10.12681/sas.926.