[1]
Γεωργαράκης Ν. και Δεμερτζής Ν., ‘Προλεγόμενα 33ου Τεύχους: Αξιολόγηση και μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση ή τι απομένει μετά τη ρύθμιση’, SAS, τ. 33, σσ. 3–19, Ιουνίου 2016.