[1]
Δικαίος Γ., ‘Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στην επανασύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος’, SAS, τ. 37, σσ. 139–169, Μαΐου 2018.