[1]
Βώβου Ι., ‘Βασίλης Βαμβακάς, Αγγελική Γαζή (συντονισμός-επιθεώρηση), Αμερικανικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Δημοφιλής κουλτούρα και ψυχοκοινωνική δυναμική’, SAS, τ. 40, σσ. 192–195, Μαΐου 2021.